MENU
03/653.52.12

De vlindertjes

Kinderdagverblijf De Vlindertjes van Elshout is gelegen aan de leefschool Elshout in Schoten en kan dagelijks achttien kinderen opvangen met een leeftijd van nul maanden tot drie jaar. De baby’tjes vertoeven in hun eigen leefgroepje van max. zes kindjes. De kruipers en peuters spelen in een verticale groep en leren spelenderwijs van elkaar in een groep van veertien kindjes. Het kinderdagverblijf is gelegen in een groene oase van rust. De opvang is in bezit van een vergunning uitgereikt door Kind en Gezin. Daardoor bent u als ouder niet alleen zeker van een kwalitatief hoogstaande opvang, maar krijgt u jaarlijks ook een fiscaal attest om bij de belastingaangifte de uitgaven voor kinderopvang in mindering te brengen van uw belastbaar inkomen.

 

Ons motto

We helpen je kind groeien!

  • mentaal: denkvermorgen, taalontwikkeling, zelfvertrouwen
  • lichamelijk: van de grove motoriek naar de fijne motoriek, van liggen naar zitten naar kruipen naar stappen naar lopen
  • sociaal: omgaan met kinderen van alle leeftijden en sluiten van vriendschappen; zowel binnen de kribbe als met de leefschool