De Vlindertjes

Kinderdagverblijf De Vlindertjes van Elshout is gelegen aan de leefschool Elshout in Schoten en kan dagelijks veertien kinderen opvangen met een leeftijd van 0 maanden tot 3 jaar.

Het kinderdagverblijf is gelegen in een groene oase van rust.

De opvang is in bezit van een vergunning uitgereikt door Kind en Gezin. Daardoor bent u als ouder niet alleen zeker van een kwalitatief hoogstaande opvang, maar krijgt u jaarlijks ook een fiscaal attest om bij de belastingaangifte de uitgaven voor kinderopvang in mindering te brengen van uw belastbaar inkomen.

Ons motto

We helpen je kind groeien!

mentaal: denkvermorgen, taalontwikkeling, zelfvertrouwen
lichamelijk: van de grove motoriek naar de fijne motoriek, van liggen naar zitten naar kruipen naar stappen naar lopen
sociaal: omgaan met kinderen van alle leeftijden en sluiten van vriendschappen; zowel binnen de kribbe als met de leefschool