Louis-Francios's son Alfred Cartier rolex replica was circuitous in 1904 if he abutting minds with allegorical watchmaker Edmond Jaeger to replica rolex accomplish the aboriginal Cartier watch to be exhausted by pilot Santos-Dumont if flying. Today the name Cartier has maintained authority for about 160 years and alone associated with quality, elegance swiss replica watches and performance! If it comes to the Cartier watch, alone the best is used. The accomplished cast jewellery and alone the a lot of absolute automated functionality are activated with the accomplished standards as annihilation beneath will do.
De Vlindertjes Van Elshout

De Vlindertjes

Kinderdagverblijf De Vlindertjes van Elshout is gelegen aan de leefschool Elshout in Schoten en kan dagelijks veertien kinderen opvangen met een leeftijd van 0 maanden tot 3 jaar.

Het kinderdagverblijf is gelegen in een groene oase van rust.

De opvang is in bezit van een vergunning uitgereikt door Kind en Gezin. Daardoor bent u als ouder niet alleen zeker van een kwalitatief hoogstaande opvang, maar krijgt u jaarlijks ook een fiscaal attest om bij de belastingaangifte de uitgaven voor kinderopvang in mindering te brengen van uw belastbaar inkomen.

Ons motto

We helpen je kind groeien!

mentaal: denkvermorgen, taalontwikkeling, zelfvertrouwen
lichamelijk: van de grove motoriek naar de fijne motoriek, van liggen naar zitten naar kruipen naar stappen naar lopen
sociaal: omgaan met kinderen van alle leeftijden en sluiten van vriendschappen; zowel binnen de kribbe als met de leefschool